Pałac-dwór w Oporowie gm.Krzemieniewo-Wlkp.
1.100.000zł zł
Lubinicko-wyjątkowy zespół pałacowo-parkowy
3.900.000 zł zł
3.200.000 zł